Email

Giới thiệu

Kênh gửi khảo sát qua Email là một trong những kênh phân phối khi doanh nghiệp muốn lồng ghép khảo sát vào một nội dung của email. Với tính năng này, doanh nghiệp có thể thiết kế email theo đúng guidelines của thương hiệu và dễ dàng lồng ghép bộ câu hỏi khảo sát vào nội dung để giúp việc truyền đạt thông tin được đầy đủ ý nghĩa nhất.


Tạo mới kênh gửi khảo sát Email

Để tạo mới một kênh gửi khảo sát Email, bạn hãy làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Trong màn hình tạo khảo sát mới hoặc chỉnh sửa một chiến dịch, chọn thẻ Phân phối khảo sát.

📘 Ghi chú

Để tạo kênh gửi khảo sát Email trong bước này, bạn cần tạo sẵn một chiến dịch khảo sát trước đó. Vui lòng xem thêm về tạo và cấu hình khảo sát mới tại đây.

Bước 2: Ấn nút Email để thêm kênh phân phối khảo sát mới.


Bước 3: Nhập Email để gửi Email test.

Bước 4: Chọn Loại phân phối "Theo lịch" hoặc "Theo sự kiện". Tìm hiểu thêm về 2 loại phân phối tại đây.


Bước 5: Nhâp Email để gửiTên người gửi.

Bước 6: Nhập Email ở mục reply-to.

Bước 7: Nhập Tiêu đề email.

Bước 8: Nhập Email body định dạng HTML.

Bước 9: Nhập code CSS.

 📌 Tips:

Bạn có thể tham khảo một số tool thiết kế email, sau đó xuất file để có thể chèn code như: Mailchimp, Campaign Monitor, Stripo,...

Bước 10: Chọn Link content type có thể là Button hoặc Question.

  • Button là một nút bấm khi bấm vào khách hàng sẽ được dẫn đến trang khảo sát.
  • Question là nội dung email sẽ hiển thị câu hỏi đầu tiên của khảo sát, khi bấm vào khách hàng sẽ được dẫn đến trang khảo sát.

Bước 11: Nhập nội dung văn bản hiện thị trên ô Button text.

Bước 12: Chọn Danh sách người nhận. Tìm hiểu thêm về ô Danh sách người nhận tại đây.

Bước 13: Chọn Cách thức gửi. Tìm hiểu thêm về ô Cách thức gửi tại đây.

Bước 14: Ấn Thêm kênh khảo sát.

Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay