Tích hợp Filum và Google Play Reviews

Thu thập dữ liệu Google Play Reviews, hợp nhất thông tin và tạo chiến dịch để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Để thực hiện kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa hai nền tảng, vui lòng làm theo các bước sau:

  1. Bấm chọn Marketplace
  2. Tại Google Play Reviews, bấm nút Cài đặt

  1. Bấm Tiếp tục.

  1. Dán link URL tại của ứng dụng tại Google Play.

  1. Ấn chọn Schedule. Bạn có thể chọn đặt lịch thu nguồn dữ liệu hàng ngày (daily) hoặc hàng giờ (hourly).

  1. Ấn Tiếp tục.

  1. Chọn Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng Marketplace.
  2. Chọn Create Integration.

  1. Ấn chọn Xem dữ liệu đang đồng bộ

Mục tổng quan Google Play Reviews

Mục Google Play Reviews trong Marketplace sẽ được hiển thị với các nhóm thông tin như sau:

Thông tin hiển thị Ý nghĩa
Tổng quan Link URL của ứng dụng.

Schedule: Đặt lịch nguồn thu dữ liệu.
Debugger Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.
Lịch sử gửi sự kiện Ghi lại thông tin về các sự kiện xảy ra.
Nhật kí dữ liệu đến Ghi lại các sự kiện hoặc dữ liệu khi chúng đến từ nguồn Google play.
Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay