Tổng quan về phiếu yêu cầu

Giới thiệu

Phiếu yêu cầu là một phần quan trọng trong quá trình quản lý công việc và tương tác với khách hàng. Filum cung cấp các tính năng tạo phiếu yêu cầu để giúp bạn quản lý và xử lý các vấn đề hiệu quả giúp bạn và đội nhóm nắm được thông tin kịp thời, cũng như phối hợp làm việc hiệu quả và tối ưu hơn.

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn dễ dàng xem và hiểu báo cáo tổng quan về phiếu yêu cầu, cũng như quản lý danh sách tất cả các phiếu yêu cầu. Điều này giúp bạn nắm bắt thông tin về các phiếu yêu cầu để quản lý, điều chỉnh và tối ưu công việc.


Danh sách các phiếu yêu cầu

Thông tin hiển thị Ý nghĩa
 1. Mã yêu cầu
Mã phiếu yêu cầu.
 1. Tiêu đề
Tiêu đề của phiếu yêu cầu.
 1. Trạng thái

Có 4 trạng thái của phiếu yêu cầu:

 • Mở: Phiếu yêu cầu vừa được gửi
 • Đang chờ
 • Đã giải quyết
 • Đóng
 1. Ưu tiên

Có 4 mức độ ưu tiên, tuỳ thuộc vào tính chất của phiếu yêu cầu:

 • Thấp
 • Trung bình
 • Cao
 • Khẩn cấp
 1. Ngày yêu cầu
Ngày tạo phiếu yêu cầu.
 1. Hạn chót
Hạn chót giải quyết phiếu yêu cầu.
 1. Nhân sự được phân công
Nhân sự được phân công để giải quyết phiếu yêu cầu.
 1. Hành động

Khi được ấn vào sẽ hiển thị menu chứa các hành động bạn có thể thực hiện với một phiếu yêu cầu, bao gồm:

- Chỉnh sửa phiếu yêu cầu

- Xoá phiếu yêu cầu

 1. Chế độ hiển thị

Chế độ hiển thị dành cho nhân sự:

 • Chưa được bạn giải quyết: Phiếu chưa được nhân sự giải quyết
 • Phân công cho bạn: Tất cả phiếu được phân công cho nhân sự

Chế độ hiển thị dành cho nhóm:

 • Tất cả: Tất cả phiếu yêu cầu thuộc nhóm
 • Ưu tiên cao: Phiếu đang mở, có mức độ ưu tiên cao và khẩn cấp của nhóm
 • Chưa được phân công: Phiếu chưa được phân công nhân sự giải quyết của nhóm
 • Quá hạn: Phiếu quá hạn chót giải quyết của nhóm
 • Đang mở: Phiếu ở trạng thái Mở của nhóm
 • Đang chờ xử lý: Phiếu ở trạng thái Đang chờ của nhóm
 • Đã được giải quyết: Phiếu ở trạng thái Đã giải quyết của nhóm
 • Đã đóng: Phiếu ở trạng thái Đóng của nhóm
 1. Thanh điều hướng
Di chuyển giữa Danh sách phiếu yêu cầu và các phiếu đang được xử lý.
Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay