Chi tiết về phiếu yêu cầu

Giới thiệu

Phiếu yêu cầu là một phần quan trọng trong quá trình quản lý công việc và tương tác với khách hàng. Filum cung cấp các tính năng tạo phiếu yêu cầu để giúp bạn quản lý và xử lý các vấn đề hiệu quả giúp bạn và đội nhóm nắm được thông tin kịp thời, cũng như phối hợp làm việc hiệu quả và tối ưu hơn.

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn dễ dàng hiểu các thông tin chi tiết trong phiếu yêu cầu, giúp bạn nắm bắt thông tin để quản lý, điều chỉnh và tối ưu công việc.


Sau khi tạo phiếu yêu cầu, bạn có thể xem chi tiết bằng cách:

 1. Chọn mục "Phiếu yêu cầu".
 2. Nhấn trực tiếp vào tiêu đề phiếu yêu cầu.


Thông tin tổng quan

Thông tin phiếu yêu cầu

Các thông tin cơ bản về phiếu nằm ở phía trái màn hình:

 1. Mã số và Tiêu đề phiếu
 2. Mô tả phiếu
 3. Trạng thái
 4. Mức độ ưu tiên
 5. Khách hàng
 6. Nhân sự được phân công
 7. Ngày yêu cầu
 8. Hạn chót

Lịch sử hoạt động Phiếu yêu cầu

Lịch sử hoạt động ghi lại các thông tin về tạo Phiếu yêu cầu, chỉnh sửa phiếu và ghi chú trong quá trình xử lý phiếu.

Thông tin tạo phiếu:

Bao gồm các thông tin tạo phiếu ban đầu cùng các thông tin về đánh giá/phản hồi gắn với Phiếu yêu cầu (nếu có):

Nhấp vào đánh giá/phản hồi trong phần Lịch sử hoạt động để xem các thông tin chi tiết ngay trên màn xử lý Phiếu thông tin:

a. Thông tin phản hồi

Xem chi tiết về phản hồi gắn với Phiếu yêu cầu ngay trên màn hình chi tiết của phiếu:

 1. Mã phản hồi
 2. Tên khách hàng
 3. Điểm chạm gắn với chiến dịch khảo sát
 4. Thời gian phản hồi
 5. Tên chiến dịch khảo sát
 6. Metadata gắn với khảo sát
 7. Kênh phân phối khảo sát
 8. Câu hỏi khảo sát và chi tiết phản hồi

b. Thông tin đánh giá

Xem chi tiết về đánh giá gắn với Phiếu yêu cầu ngay trên màn hình chi tiết của phiếu:

 1. Mã đánh giá
 2. Tên khách hàng
 3. Điểm đánh giá
 4. Bình luận
 5. Thời gian đánh giá
 6. Kênh đánh giá
 7. Trả lời đánh giá

Thông tin chỉnh sửa phiếu

Lịch sử hoạt động ghi lại các thay đổi Phiếu yêu cầu về:

 1. Tiêu đề
 2. Mô tả
 3. Trạng thái
 4. Ưu tiên
 5. Nhân sự được phân công
 6. Hạn chót

Ghi chú Phiếu yêu cầu

Nhân sự được phân công có thể ghi chú và chỉnh sửa ghi chú trong quá trình xử lý Phiếu yêu cầu để phục vụ cho việc xử lý phiếu hiệu quả hơn.

Thông tin và lịch sử khách hàng

Thông tin và lịch sử khách hàng gắn với Phiếu yêu cầu:

 1. Thông tin khách hàng:
 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 1. Lịch sử khách hàng bao gồm các hoạt động trước đó về:
 • Phiếu yêu cầu
 • Đánh giá
 • Phản hồi
 • Giao dịch

Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay