Tổng quan về nguồn thụ động

Giới thiệu

Bênh cạnh các chiến dịch khảo sát chủ động, các chiến dịch thụ động đóng một vai trò quan trọng trong việc thu thập đánh giá và thông tin từ khách hàng một cách thụ động từ khách hàng. Các chiến dịch này đến từ nhiều nguồn khác nhau, cung cấp nhiều cơ hội cho khách hàng đưa ra ý kiến của họ một cách tự nhiên nhất.

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn dễ dàng xem và hiểu báo cáo liên quan đến toàn bộ các chiến dịch khảo sát thụ động từ nhiều nguồn, cũng như quản lý danh sách tất cả các chiến dịch, giúp bạn nắm bắt thông tin về các chiến dịch thụ động để điều chỉnh chiến lược một cách tối ưu.

Báo cáo tổng quan

Phần báo cáo tổng quan chứa các chỉ số giúp bạn nắm bắt nhanh về các chiến dịch khảo sát thụ động từ nhiều nguồn khác nhau:

Báo cáo tổng quan gồm các biểu đồ với ý nghĩa như sau:

Tổng quan toàn thời gian:

Tên biểu đồ Chỉ số hiển thị Loại biểu đồ Ý nghĩa và ghi chú
Số điểm trung bình Số điểm trung bình toàn thời gian. Biểu đồ chỉ số 5 sao Hiển thị mức độ hài lòng của khách hàng qua toàn thời gian.
Số lượt đánh giá theo từng sao Số lượt đánh giá của các nguồn dựa trên từng sao. Biểu đồ thanh

Biểu đồ thanh để thể hiện sự khác biệt giữa các cột mốc sao về số lượt đánh giá.


Số lượt đánh giá Tổng số lượt đánh giá từ các nguồn. Biểu đồ chỉ số Số lượt đánh giá là tổng số lượt mà sản phẩm hoặc dịch vụ đã nhận được từ người dùng, bao gồm cả đánh giá tích cực và tiêu cực.

Tổng quan trong khoảng thời gian:

Tên biểu đồ Chỉ số hiển thị Loại biểu đồ Ý nghĩa và ghi chú
Số điểm trung bình trong khoảng thời gian nhất định Số điểm trung bình trong khoảng thời gian nhất định. Biểu đồ chỉ số 5 sao Hiển thị mức độ hài lòng của khách hàng trong khoảng thời gian nhất định.
Số lượt đánh giá theo từng sao trong khoảng thời gian nhất định Số lượt đánh giá của các nguồn dựa trên từng sao. Biểu đồ thanh

Biểu đồ thanh để thể hiện sự khác biệt giữa các cột mốc sao về số lượt đánh giá trong khoảng thời gian nhất định.


Số lượt đánh giá trong khoảng thời gian nhất định Tổng số lượt đánh giá từ các nguồn. Biểu đồ chỉ số Số lượt đánh giá là tổng số lượt mà sản phẩm hoặc dịch vụ đã nhận được từ người dùng, bao gồm cả đánh giá tích cực và tiêu cực trong khoảng thời gian nhất định.

📘 Ghi chú

Giá trị của các chỉ số được lọc theo thời gian trả lời, bạn có thể thay đổi khung thời gian theo nhu cầu thông qua bộ lọc theo thời gian.

Đọc hiểu dữ liệu

Chúng ta đọc hiểu về biểu đồ và dữ liệu với một trong các chỉ số trong hình minh họa như sau:

Dựa và biểu đồ khoanh vùng bên trên chúng ta có các thông tin sau:

 • Số điểm trung bình toàn thời gian là 4.9/5 sao.
 • Tổng số lượng đánh giá toàn thời gian là 1,228.
 • Xấp xỉ có khoảng 1,17k lượt đánh giá 5 sao, 25 lượt đánh giá 4 sao, 12 lượt đánh giá 3 sao, 4 lượt đánh giá 2 sao13 lượt đánh giá 1 sao.

Tiếp theo, biểu đồ về chỉ số Tổng quan trong khoảng thời gian ở bên phải:

 • Số điểm trung bình trong khoảng thời gian này là 4.9/5 sao
 • 0.7% màu đỏ thể hiện mức độ suy giảm so với khoảng thời gian cùng kỳ từ 4 tháng 2 tới 6 tháng 1.
 • Tổng số lượng đánh giá trong khoảng thời gian này là 144.
 • 40.5% màu đỏ thể hiện mức độ suy giảm so với khoảng thời gian cùng kỳ từ 4 tháng 2 tới 6 tháng 1.
 • Trong khoảng thời gian này, các nguồn thụ động nhận được 137 lượt đánh giá 5 sao, 1 lượt đánh giá 4 sao, 4 lượt đánh giá 3 sao, 1 lượt đánh giá 2 sao1 lượt đánh giá 1 sao.

Danh sách các nguồn thụ động

Phần danh sách các chiến dịch giúp bạn xem và quản lý các nguồn thụ động đang có trên hệ thống:

Mỗi nguồn thụ động sẽ được hiển thị với các nhóm thông tin như sau:

Nhóm

Thông tin hiển thị Ý nghĩa
 1. Tên nguồn thụ động
Tên của nguồn thụ động Tên nguồn thụ động.
2. Điểm Số điểm đánh giá Thể hiện số điểm đánh giá của nguồn thụ động đó. Ví dụ trong hình là 4.6/5 sao.
3. Số lượng Số lượt đánh giá Thể hiện số lượng đánh giá của nguồn thụ động đó. Ví dụ trong hình là 1,219 lượt.
4. Đánh giá gần nhất Thời gian nhận đánh giá gần nhất. Thời gian nhận lượt đánh giá gần nhất của nguồn thụ động đó. Ví dụ trong hình là ngày 4/3/2024 vào 23:52 phút.
 1. Hành động

Khi được ấn vào sẽ hiển thị menu chứa các hành động bạn có thể thực hiện với một chiến dịch khảo sát, bao gồm:

- Xem chi tiết

- Chỉnh sửa

- Xoá

Các đánh giá mới nhất

Phần danh sách các đánh giá mới nhất giúp bạn dễ dàng nắm bắt được các đánh giá mớ từ bất kì một nguồn thụ động nào:

Mỗi đánh giá sẽ được hiển thị với các thông tin như sau:

Thứ tự

Thông tin hiển thị

Ý nghĩa
1 Chỉ số 5 sao Hiển thị chỉ số đánh giá trên thang điểm 5 sao.
2 Tên khách hàng Hiển thị thông tin tên khách hàng.
3 Ghi chú Hiển thị nội dung trả lời cho phần đánh giá.
4 Thời gian đánh giá Hiển thị ngày tháng và thời gian khách hàng hoàn thành đánh giá.
5 Tên nguồn thụ động Hiển thị tên của nguồn thụ động tương ứng.

Ví dụ trong hình minh họa bên trên, chúng ta có thể đọc hiểu nội dung đánh giá như sau:

 • Khách hàng Hải Anh, cho điểm hài lòng CSAT 5/5 sao sau khi vào nguồn thụ động Google Review Trần Xuân Soạn vào hồi 22 giờ 14 phút ngày 04 tháng 03 năm 2024. Với lời nhận xét để lại là Dịch vụ rất tốt, sẽ tiếp tục trải nghiệm lần nữa.

👍 Gợi ý

Bạn có thể ấn vào nút Xem tất cả đánh giá để đến màn hình Danh sách chi tiết các đánh giá.

Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay