Chi tiết về nguồn thụ động

Giới thiệu

Bênh cạnh các chiến dịch khảo sát chủ động, các chiến dịch thụ động đóng một vai trò quan trọng trong việc thu thập đánh giá và thông tin từ khách hàng một cách thụ động từ khách hàng. Các chiến dịch này đến từ nhiều nguồn khác nhau, cung cấp nhiều cơ hội cho khách hàng đưa ra ý kiến của họ một cách tự nhiên nhất.

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn dễ dàng xem và hiểu báo cáo liên quan đến toàn bộ các chiến dịch khảo sát thụ động từ nhiều nguồn, cũng như quản lý danh sách tất cả các chiến dịch, giúp bạn nắm bắt thông tin về các chiến dịch thụ động để điều chỉnh chiến lược một cách tối ưu.


Sau khi thu nhập dữ liệu khảo sát, bạn có thể xem tổng quan báo cáo của chiến dịch bằng cách

  1. Chọn mục "Lắng nghe thụ động".
  2. Nhấn trực tiếp vào tên nguồn thụ động.

Khi truy cập vào nguồn thụ động, bạn sẽ thấy tổng hợp dữ liệu tự động bằng bảng báo cáo tổng quan.

Báo cáo tổng quan

Thông tin cơ bản

Ở mục các thông tin cơ bản bao gồm:

  1. Điểm trung bình
  2. Tổng số đánh giá
  3. Phân loại nguồn
  4. Đánh giá gần nhất

Tổng quan về báo cáo các chỉ số được tổng hợp chi tiết theo bên dưới:

Chỉ số trải nghiệm Thông tin hiển thị Loại biểu đồ Ý nghĩa và ghi chú
Số điểm trung bình Số điểm trung bình Biểu đồ chỉ số 5 sao Hiển thị mức độ hài lòng của khách hàng.
Số lượt đánh giá Số lượt đánh giá từ nguồn. Biểu đồ chỉ số Số lượt đánh giá là tổng số lượt mà sản phẩm hoặc dịch vụ đã nhận được từ người dùng, bao gồm cả đánh giá tích cực và tiêu cực.
Lượt đánh giá theo điểm đánh giá Số lượt đánh giá theo điểm đánh giá Biểu đồ tròn Số lượt đánh giá dựa trên đánh giá theo thang điểm từ 1 sao đến 5 sao

Danh sách các chủ đề

Các chủ đề theo trong từng đánh giá , được tách riêng và thể hiện trong báo cáo tổng quan như bên dưới theo các cảm xúc: tiêu cực, trung bình, tích cực.

Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay