Google Business

Giới thiệu

Bênh cạnh các chiến dịch khảo sát chủ động, các chiến dịch thụ động đóng một vai trò quan trọng trong việc thu thập đánh giá và thông tin từ khách hàng một cách thụ động từ khách hàng. Các chiến dịch này đến từ nhiều nguồn khác nhau, cung cấp nhiều cơ hội cho khách hàng đưa ra ý kiến của họ một cách tự nhiên nhất.

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn dễ dàng xem và hiểu thông tin liên quan đến nguồn thụ động Google Business, giúp bạn nắm bắt thông tin về các chiến dịch thụ động để điều chỉnh chiến lược một cách tối ưu.

Tạo nguồn thụ động từ Google

Để tạo mới một nguồn thụ động từ Google trên nền tảng Filum, bạn hãy làm theo các bước hướng dẫn sau đây:

Thiết lập cấu hình nguồn dữ liệu

  1. Ấn nút Thêm nguồn dữ liệu trong màn hình chính của Lắng nghe thụ động.

  1. Chọn nguồn dữ liệu Google Business.

Bước 1: Đặt tên nguồn thụ động.

Bước 2: Ấn chọn Cấp quyền.

Cấp quyền

  1. Đăng nhập với tài khoản Google Business.

  1. Chọn tiếp tục.

  1. Chọn Cho phép.

Bước 3: Chọn Địa điểm.

Bước 4: Ấn Tiếp tục.

👍 Gợi ý

Bạn có thể xem tài liệu chỉnh sửa nguồn dữ liệu tại đây.

Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay