Skytrax

Giới thiệu

Bênh cạnh các chiến dịch khảo sát chủ động, các chiến dịch thụ động đóng một vai trò quan trọng trong việc thu thập đánh giá và thông tin từ khách hàng một cách thụ động từ khách hàng. Các chiến dịch này đến từ nhiều nguồn khác nhau, cung cấp nhiều cơ hội cho khách hàng đưa ra ý kiến của họ một cách tự nhiên nhất.

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn dễ dàng xem và hiểu thông tin liên quan đến nguồn thụ động Skytrax, giúp bạn nắm bắt thông tin về các chiến dịch thụ động để điều chỉnh chiến lược một cách tối ưu.

Tạo nguồn thụ động từ Skytrax

Để tạo mới một nguồn thụ động từ Skytrax trên nền tảng Filum, bạn hãy làm theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Thiết lập cấu hình nguồn dữ liệu

  1. Ấn nút Thêm nguồn dữ liệu trong màn hình chính của Lắng nghe thụ động.

  1. Chọn nguồn dữ liệu Skytrax.

  1. Đặt tên nguồn thụ động. 
  2. Dán link review URL của doanh nghiệp đó ở Skytrax.
  3. Điền tên doanh nghiệp.
  4. Ấn chọn Schedule. Bạn có thể chọn đặt lịch thu nguồn dữ liệu hàng ngày (daily) hoặc hàng giờ (hourly).
  5. Ấn nút Tiếp tục.

👍 Gợi ý

Bạn có thể xem tài liệu chỉnh sửa nguồn dữ liệu tại đây.

Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay