Tích hợp Filum và Google Sheet Ticket Management


Thu thập, hợp nhất dữ liệu luồng tự động thông qua Google Sheet

Để thực hiện kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa hai nền tảng, vui lòng làm theo các bước sau:

 1. Bấm chọn Marketplace.
 2. Tại Google Sheet Ticket Management, bấm nút Cài đặt.

 1. Bấm Tiếp tục.

 1. Nhập email doanh nghiệp của bạn. 
 2. Chọn Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng Marketplace.
 3. Chọn Create Integration.

Truy cập vào Sheet ticket management

 1. Kiểm tra hộp thư điện tử mà bạn đã sử dụng để thiết lập kết nối bên trên.
 2. Tìm email từ Filum AI với tiêu đề "Spreadsheet shared with you: "Ticket Management"
 3. Nhấn vào nút truy cập vào Google Sheet trong nội dung thư.

Các mục trên Ticket Management bao gồm:

 1. Subject: Tiêu đề Ticket. 
 2. Description: Mô tả Ticket.
 3. Assignee: Người được phân công quản lý Ticket.
 4. Type: Phân loại Ticket. Bạn có thể tuỳ chỉnh phân loại Ticket.
 5. Status: Tình trạng Ticket

+ Open: mở

+ Resolved: đã giải quyết

+ Closed: đã đóng.

 1. Comments: Bình luận về Ticket. 

Mục tổng quan Google Sheets Ticket Management.

Mục Google Sheets Ticket Management trong Marketplace sẽ được hiển thị với các nhóm thông tin như sau:

Thông tin hiển thị Ý nghĩa
Tổng quan Link URL của ứng dụng.

Đặt lịch nguồn thu dữ liệu.
Debugger Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.
Lịch sử gửi sự kiện Ghi lại thông tin về các sự kiện xảy ra.
Nhật kí dữ liệu đến Ghi lại các sự kiện khi chúng đến từ nguồn Google Sheet.
Nhật kí dữ liệu đi Ghi lại các sự kiện khi chúng được gửi đi.
Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay