Tích hợp Filum và Haravan

Thu thập dữ liệu Haravan, hợp nhất thông tin và tạo chiến dịch để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Để thực hiện kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa hai nền tảng, vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Bấm chọn Marketplace.

Bước 2: Tại Haravan, bấm nút Cài đặt.

Bước 3: Bấm Tiếp tục.

Bước 4: Dán link URL của tài khoản Haravan.

Buớc 5: Ấn chọn Cấp quyền.

Đăng nhập bằng nhập thông tin đăng nhập

  1. Nhập Tên đăng nhập.
  2. Nhập Mật khẩu.
  3. Ấn chọn Đăng nhập.

Đăng nhập bằng Google

  1. Chọn Đăng nhập bằng Google.

  1. Đăng nhập tài khoản hiện tại hoặc tài khoản mới.

  1. Ấn chọn Tiếp tục.

Bước 6: Ấn chọn Đồng ý

Bước 7: Ấn chọn Tiếp tục.

Bước 8: Chọn Tôi muốn đồng bộ dữ liệu trong quá khứ.

Bước 9: Chọn ngày muốn bắt đầu đồng bộ.

Bước 10: Chọn Tiếp tục.

Bước 11: Chọn Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng Marketplace

Bước 12: Chọn Create Integration.

Bước 13: Chọn Thiết lập cho chiến dịch của bạn.

Mục tổng quan Haravan

Mục Google Play Reviews trong Marketplace sẽ được hiển thị với các nhóm thông tin như sau:

Thông tin hiển thị Ý nghĩa
Tổng quan Link URL của tài khoản Haravan.
Debugger Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.
Lịch sử gửi sự kiện Ghi lại thông tin về các sự kiện xảy ra.
Nhật kí dữ liệu đến Ghi lại các sự kiện hoặc dữ liệu khi chúng đến từ nguồn Haravan.
Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay