Tích hợp Filum và HTTP API

Thu thập dữ liệu HTTP API, hợp nhất thông tin và tạo chiến dịch để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Để thực hiện kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa hai nền tảng, vui lòng làm theo các bước sau:

  1. Bấm chọn HTTP API.
  2. Tại HTTP API, bấm nút Cài đặt.

  1. Bấm Tiếp tục.

  1. Chọn Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng Marketplace.
  2. Ấn chọn Create Integration.

Mục tổng quan HTTP API

Mục HTTP API trong Marketplace sẽ được hiển thị với các nhóm thông tin như sau:

Thông tin hiển thị Ý nghĩa
Tổng quan
Debugger Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.
Lịch sử gửi sự kiện Ghi lại thông tin về các sự kiện xảy ra.
Nhật kí dữ liệu đến Ghi lại các sự kiện hoặc dữ liệu khi chúng đến từ nguồn.
Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay