Tích hợp Filum và Freshdesk Mini-App

Thu thập dữ liệu Freshdesk Mini-App, hợp nhất thông tin và tạo chiến dịch để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Để thực hiện kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa hai nền tảng, vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Bấm chọn Marketplace.

Bước 2: Tại Freshdesk Mini-App, bấm nút Cài đặt.

Bước 3: Bấm Tiếp tục.

Bước 4: Dán link URL của tài khoản trên Freshdesk.

Sao chép API Token

  1. Chọn Tài khoản.
  2. Chọn Profile setting.

  1. Ấn View API Key.

4.Sao chép mục Your API Key.


Bước 5: Dán API Token.

Bước 6: Chọn Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng Marketplace.

Bước 7: Chọn Create Integration.

Mục tổng quan Freshdesk Mini-App

Mục Freshdesk Mini-App trong Marketplace sẽ được hiển thị với các nhóm thông tin như sau:

Thông tin hiển thị Ý nghĩa
Tổng quan Link URL của của tài khoản trên Freshdesk.

API Token.

Link URL Webhook.
Debugger Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.
Lịch sử gửi sự kiện Ghi lại thông tin về các sự kiện xảy ra.
Nhật kí dữ liệu đến Ghi lại các sự kiện hoặc dữ liệu khi chúng đến từ nguồn Freshdesk.
Nhật kí dữ liệu đi Ghi lại các sự kiện hoặc dữ liệu khi chúng được gửi đi.
Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay