Tích hợp Filum và KiotViet

Thu thập dữ liệu KiotViet, hợp nhất thông tin và tạo chiến dịch để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Để thực hiện kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa hai nền tảng, vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Bấm chọn KiotViet.

Bước 2: Tại KiotViet, bấm nút Cài đặt.

Bước 3: Bấm Tiếp tục.

Bước 4: Nhập Tên cửa hàng.

Sao chép Client ID và Client Secret.

  1. Chọn biểu tượng Cài đặt.
  2. Ấn Thiết lập cửa hàng.

  1. Chọn Thiết lập kết nối API.

  1. Chọn Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản trên.
  2. Chọn Đồng ý.

  1. Sao chép Client ID.
  2. Sao chép Mã bảo mật.


Bước 4: Dán Client ID.

Bước 5: Dán Client Secret.

Bước 6: Ấn Tiếp tục.

Bước 7: Ấn chọn Tôi muốn đồng bộ dữ liệu trong quá khứ.

Bước 8: Chọn ngày quá khứ để bắt đầu đồng bộ.

Bước 9: Ấn Tiếp tục.

Bước 10: Chọn Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng Marketplace

Bước 11: Ấn Create Integration.

Mục tổng quan KiotViet

Mục KiotViet trong Marketplace sẽ được hiển thị với các nhóm thông tin như sau:

Thông tin hiển thị Ý nghĩa
1. Tổng quan Tên cửa hàng

Client secret

Client ID

Webhook URL
2. Debugger Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.
  1. Lịch sử gửi sự kiện
Ghi lại thông tin về các sự kiện xảy ra.
  1. Nhật kí dữ liệu đến
Ghi lại các sự kiện hoặc dữ liệu khi chúng đến từ nguồn KiotViet.
Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay