Quản lý điểm chạm

Giới thiệu

Điểm chạm là thành tố cực kì quan trọng trong trải nghiệm khách hàng, chúng có thể thay đổi hoặc cần được cập nhật theo thời gian. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa các điểm chạm trên nền tảng Filum. Việc quản lý điểm chạm giúp bạn duy trì và cập nhật chúng để phản ánh đúng nhất tình hình thực tế.

Tạo mới điểm chạm

Để tạo mới một điểm chạm, bạn hãy làm các bước sau đây:

 1. Chọn Điểm chạm trong menu bên trái
 2. Ấn nút Tạo điểm chạm ở góc trên bên phải màn hình

Trong màn hình Tạo điểm chạm mới, đặt tên và mô tả cho điểm chạm như sau:

 1. Đặt tên cho điểm chạm. Ví dụ: Thanh toán cửa hàng
 2. Bổ sung ghi chú
 3. Ấn Tạo điểm chạm để xác nhận

Dưới đây là ghi chú và yêu cầu thông tin của một điểm chạm:

Chỉnh sửa điểm chạm

Bạn có thể sửa đổi thông tin về tên và mô tả của một điểm chạm. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực trong màn hình Điểm chạm cũng như các báo cáo và thống kê liên quan tới điểm chạm đó.

Để thực hiện sửa đổi một điểm chạm, bạn hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Trong màn hình danh sách các điểm chạm, ấn để mở danh sách hành động ứng với điểm chạm đó
 2. Chọn Chỉnh sửa điểm chạm

Trong modal hiện lên, sửa đổi thông tin của điểm chạm theo mong muốn của bạn:

 1. Cập nhật tên điểm chạm. Trong ví dụ này, chúng ta đang đổi từ Thanh toán tại cửa hàng sang Thanh toán tự động tại cửa hàng.
 2. Sửa đổi mô tả cho điểm chạm
 3. Ấn Lưu để xác nhận các thay đổi.

🚧 Lưu ý

Tên điểm chạm sẽ được dùng trong các biểu đồ và báo cáo, do đó hệ thống của Filum không cho phép tên điểm chạm được phép trùng lặp. Bạn cần đảm bảo tên mới không trùng với các điểm chạm đã tồn tại.

Xóa điểm chạm

Bạn có thể xóa các điểm chưa được gắn với bất cứ một chiến dịch khảo sát nào. Để thực hiện việc này, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong màn hình danh sách các điểm chạm, ấn để mở danh sách hành động ứng với điểm chạm đó
 2. Chọn Xóa điểm chạm

 • Trong cửa sổ hiện ra, chọn Xóa để xác nhận.

📘 Ghi chú

Bạn không thể xóa một điểm chạm đã được gắn với ít nhất một chiến dịch khảo sát. Filum sẽ hiện thị cửa sổ thông báo khi bạn chọn xóa một điểm chạm như vậy.

cant_delete_warning

Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay