Point of sale (POS)

Giới thiệu

Kênh gửi khảo sát Point of sale (Tại điểm bán) là một trong những kênh hiệu quả nhất giúp doanh nghiệp nắm bắt ý kiến phản hồi của khách hàng. Với tùy chọn phân phối khảo sát này, bạn có thể dễ dàng đưa các khảo sát ngắn gọn đến với khách hàng để thu thập ý kiến phản hồi của họ ngay tại thời điểm hoàn thành giao dịch.

pos_photo

Nền tảng Filum cung cấp 3 chế độ phân phối khảo sát cho kênh POS với mô tả và các kịch bản sử dụng khác nhau như sau:

Chế độ Mô tả
Chế độ thủ công Ở chế độ này, người thu ngân phải thao tác thủ công, nhập dữ liệu thông tin khách hàng và giao dịch.
Chế độ tự động Khảo sát tự động hiện ra cho khách hàng đánh giá ngay sau khi giao dịch hoàn tất từ hệ thống thanh toán.
Chế độ đặt tại nơi công cộng Chế độ này thích hợp cho các nơi công cộng nơi mà khách hàng có tự do đánh giá, không cần thao tác của nhân viên.

Quản lý tài khoản POS

Tạo mới

 1. Chọn Settings trong menu bên trái

  pos_create_account

 2. Chọn thẻ POS accounts
 3. Ấn nút Create account

  Trong modal New POS account:

  a. Điền tên tài khoản POS: đây là trường bắt buộc.

  b. Cài đặt và xác nhận mật khẩu đăng nhập tại 2 ô Password và Confirm password.

  c. Nhập địa chỉ của điểm bán tại ô Location.

  d. Ấn nút Create account để xác nhận tạo tài khoản. > 🚧 Lưu ý > > - Tên tài khoản POS chỉ hỗ trợ chữ viết thường (không chấp nhận viết hoa), chữ số, và dấu gạch dưới. > - Nếu bạn muốn phân phối theo chế độ POS tự động, tên tài khoản POS phải trùng khớp với địa điểm/tài khoản đã tạo trên các hệ thống kích hoạt khảo sát như KiotViet, Sapo, Haravan.

pos_new_account_v3

Thay đổi mật khẩu

Để thay đổi mật khẩu đăng nhập của tài khoản, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn Settings trong menu bên trái
 2. Chọn thẻ POS accounts trong màn hình Settings
 3. Tại dòng ứng với tài khoản bạn muốn đổi mật khẩu, di chuyển vào nút Actions và chọn Reset password

pos_account_reset_pw

 1. Điền và xác nhận mật khẩu mới, sau đó ấn Update

pos_reset_pw_modal

Xóa tài khoản Filum POS

Để xóa tài khoản Filum POS đang tồn tại, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn Settings trong menu bên trái
 2. Chọn thẻ POS accounts trong màn hình Settings
 3. Tại bản ghi ứng với tài khoản bạn muốn xóa, di chuyển vào nút Actions và chọn Delete

pos_account_del

 1. Trong màn hình xác nhận xóa tài khoản, chọn Delete this account

pos_account_del_modal

Tạo mới kênh gửi khảo sát POS

Để tạo mới một kênh gửi khảo sát POS, bạn hãy làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Trong màn hình tạo khảo sát mới hoặc chỉnh sửa một chiến dịch, chọn thẻ Distribution

📘 Ghi chú

Để tạo kênh gửi khảo sát POS trong bước này, bạn cần tạo sẵn một chiến dịch khảo sát trước đó. Vui lòng xem thêm về tạo và cấu hình khảo sát mới tại đây.

Bước 2: Ấn nút Add distribution để thêm kênh phân phối khảo sát mới

pos_channel_12

Bước 3: Chọn Point of sale trong danh sách các kênh phân phối khảo sát

pos_channel_3

Trong màn hình cấu hình của kênh gửi POS, chọn và thiết lập các chế độ POS tương ứng theo nhu cầu của bạn như sau:

Chế độ thủ công (manual)

Để thêm mới kênh phân phối POS với chế độ thủ công, bạn hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn Manual tại ô Distribution type.
 2. Chọn các địa điểm có thể sử dụng khảo sát này tại mục Location (yêu cầu tối thiểu một địa điểm).
 3. Ấn Add channel để lưu các thiết lập.

pos_manual_1

Chế độ tự động (automatic)

Để thêm mới kênh phân phối POS với chế độ tự động, bạn làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn Automatic tại ô Distribution type.
 2. Chọn sự kiện kích hoạt việc hiện khảo sát.
 3. (Tùy chọn) Chọn địa điểm nhận khảo sát mẫu.
 4. (Tùy chọn) Ấn nút Send sample survey để nhận được khảo sát tại địa điểm tương ứng đã lựa chọn.
 5. Ấn Add channel để thêm kênh phân phối.

pos_automatic_1

Chế độ đặt tại nơi công cộng (unattended)

Để thêm mới kênh phân phối POS với chế độ công cộng, không cần người giám sát, bạn làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn Unattended tại mục Distribution type.
 2. Cài đặt thời gian (đơn vị giây, tối thiểu 1, tối đa 60) khảo sát sẽ tự quay về màn hình ban đầu khi khách hàng rời đi và chưa hoàn thành khảo sát tại mục Inactive timeout.
 3. Cài đặt thời gian tự động quay về màn hình ban đầu sau khi khách hàng hoàn thành việc trả lời tại mục Auto restart time.
 4. Chọn các địa điểm có thể sử dụng khảo sát này tại mục Location (yêu cầu tối thiểu một địa điểm).
 5. Ấn Add channel để thêm kênh phân phối.

pos_unattended_1

Sau khi ấn nút Add channel, kênh POS mới sẽ xuất hiện trong danh sách ở chế độ Tắt (Deactivate) cho đến khi bạn chạy (Launch) chiến dịch.

pos_account_del_modal

Trên thiết bị - Ứng dụng web Filum POS

Đăng nhập vào ứng dụng

Bạn cần truy cập địa chỉ URL: để đăng nhập và chọn chiến dịch khảo sát trên thiết bị.

Trong màn hình đăng nhập, bạn làm theo các bước sau:

 1. Nhập tên tài khoản POS/Location đã được tạo trên nền tảng Filum.
 2. Điền mật khẩu đăng nhập.
 3. Ấn nút Sign in để tiếp tục.

pos_device_sign_in

Chọn chiến dịch khảo sát

 • Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản POS/Location, bạn sẽ được đưa đến màn hình danh sách chiến dịch khảo sát được phân phối cho tài khoản POS tương ứng:

pos_device_campaign_list

 • Chọn chiến dịch theo nhu cầu của bạn để xem trước.
 • Ấn nút Select this campaign để chọn làm chiến dịch active trên thiết bị.

pos_device_campaign_preview

Tùy thuộc vào chế độ phân phối (Distribution type) bạn đã cấu hình trên nền tảng Filum, chiến dịch khảo sát của bạn sẽ hiển thị ở 1 trong 3 chế độ dưới đây:

Chế độ thủ công (manual)

Chiến dịch khảo sát được thiết lập ở chế độ thủ công (manual) sẽ có màn hình mặc định là form thông tin khách hàng.

📘 Ghi chú

Form thông tin khách hàng này là không bắt buộc và sẽ có đặc điểm ghi nhận thông tin như sau:

 • Nếu điền thông tin định danh (Số điện thoại hoặc Email): phản hồi của khách hàng sẽ được ghi nhận cho khách hàng tương ứng, từ đó được hợp nhất và hiển thị trong hồ sơ trải nghiệm của khách hàng đó.
 • Nếu KHÔNG điền thông tin định danh (Số điện thoại hoặc Email): phản hồi được ghi nhận dưới dạng không định danh có giá trị cho báo cáo của điểm chạm và chiến dịch; tuy nhiên sẽ không thể hợp nhất và hiển thị được trong hồ sơ trải nghiệm của khách hàng.

Để bắt đầu khảo sát mới, bạn làm theo các bước sau đây:

 1. Nhập tên của khách hàng vào ô Customer name
 2. Nhập số điện thoại của khách hàng vào ô Phone number
 3. Nhập email của khách hàng
 4. Ấn nút New answer và đưa cho khách hàng để bắt đầu trả lời khảo sát

pos_manual_input

Hủy phiên để bắt đầu phản hồi mới:

Nếu khách hàng bỏ dở khảo sát giữa chừng hoặc vì một lý do nào đó bạn muốn bắt đầu một phản hồi mới, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong màn hình trả lời khảo sát, ấn nút More actions (biểu tượng ba chấm) ở góc trên bên phải
 2. Chọn New answer để bắt đầu một phản hồi mới

pos_manual_new_answer

Chế độ tự động (automatic)

Màn hình chờ mặc định:

Chiến dịch khảo sát được thiết lập ở chế độ tự động (automatic) sẽ có màn hình mặc định dưới dạng màn hình chờ như sau, với hình ảnh giữa màn hình là biểu tượng bạn đã cấu hình trên chiến dịch.

wait_screen

Có sự kiện kích hoạt

Khi có sự kiện kích hoạt từ hệ thống đã tích hợp và cấu hình trên nền tảng Filum, thiết bị sẽ tự động bật màn hình trả lời khảo sát:

👍 Ghi chú

Ở chế độ tự động, thông tin giao dịch và định danh khách hàng đều được tự động ghi nhận cho mỗi phản hồi, giúp bạn không còn phải nhập liệu thủ công và dữ liệu luôn được định danh và hợp nhất đầy đủ.

pos_auto_triggered

Duyệt hàng đợi các khảo sát

Trong các khung thời gian cao điểm có nhiều giao dịch hoàn thành chờ lấy ý kiến phản hồi, Filum cung cấp chế độ hàng đợi (queue) giúp bạn thuận tiện hơn trong việc thao tác:

 1. Trong màn hình trả lời khảo sát, ấn nút More actions (biểu tượng ba chấm) ở góc trên bên phải
 2. Trong menu hiện ra, bạn chọn Queue để chuyển sang chế độ hàng đợi.

👍 Bạn có biết

 • Dấu chấm xanh: ở biểu tượng hành động sẽ xuất hiện Khi khách hàng chưa hoàn thành khảo sát nhưng có đơn hàng tiếp theo hoàn thành, hệ thống Filum sẽ tự thêm vào hàng đợi.
 • Số đếm bên cạnh nút Queue sẽ cho bạn biết tổng số phản hồi đang có trong hàng đợi.

pos_auto_actions_menu

Màn hình sẽ chuyển sang chế độ duyệt:

 • Bạn có thể xem các khảo sát đang trong hàng đợi (với các thông tin Tên khách hàng, Mã giao dịch, và thời gian kết thúc)
 • Bạn có thể dễ dàng chọn và chuyển sang phản hồi với giao dịch tương ứng bằng cách nhấp vào card tương ứng ở danh sách bên trái
 • Để xóa phản hồi khỏi hàng đợi, bạn ấn vào nút remove (x) ở góc trên bên phải của item mong muốn xóa.
 • Để đóng chế độ duyệt hàng đợi và trở về chế độ toàn màn hình, ấn nút Close queue

pos_auto_queue_1

Chế độ đặt tại nơi công cộng (unattended)

Màn hình mặc định

Chiến dịch khảo sát được thiết lập ở chế độ đặt tại nơi công cộng, không có người giám sát (unattended) sẽ có màn hình mặc định trong trạng thái luôn sẵn sàng nhận phản hồi như sau:

pos_unattended_default

📘 Ghi chú

Inactive timeout: hệ thống sẽ tự động quay về màn hình mặc định, đồng thời khởi tạo phản hồi mới khi khách hàng dừng trả lời giữa chừng và thời gian đếm ngược đã được cấu hình kết thúc.

Thay đổi chiến dịch

Ở chế độ không có người giám sát, thiết bị sẽ thường được đặt tại các nơi công cộng. Để tránh việc người dùng tương tác và thay đổi ngoài ý muốn, bạn cần làm theo các bước sau đây để thay đổi chiến dịch đang hoạt động (active) trên thiết bị:

 1. Ấn vào nút More actions ở góc trên bên phải
 2. Chọn Back to Home

pos_unattended_back

Trong màn hình xác nhận mật khẩu:

 1. Nhập vào mật khẩu đăng nhập tài khoản POS/Location tương ứng
 2. Ấn chọn Back to Home để quay về màn hình danh sách chiến dịch.

pos_unattended_back_confirm

Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay