Tạo phiếu yêu cầu trên AntBuddy

Giới thiệu

Ứng dụng tích hợp với AntBuddy trên nền tảng Quản trị trải nghiệm Filum cho phép bạn tự động hóa việc tạo phiếu yêu cầu (ticket) liên quan đến phản hồi của khách hàng. Tích hợp này không chỉ cải thiện quy trình làm việc giữa hai hệ thống, mà còn giúp tự động hóa quá trình phối hợp giữa các phòng ban, giúp doanh nghiệp của bạn phản hồi nhanh chóng và hiệu quả đối với các phản hồi từ khách hàng.

Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn cài đặt và cấu hình cho việc tự động tạo phiếu yêu cầu trên AntBuddy ngay khi có một yêu cầu hoặc phản hồi từ khách hàng, giúp xử lý sự vụ kịp thời, đóng vòng phản hồi và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Cài đặt AntBuddy mini-app

Trước tiên bạn cần cài đặt ứng dụng AntBuddy mini-app trong Marketplace của Filum theo các bước sau đây:

 1. Trong menu bên phải, chọn Marketplace, tìm đến ứng dụng AntBuddy:

 1. Trong cửa sổ cài đặt AntBuddy hiện ra, ấn chọn Next (Tiếp tục):

 1. Điền API Key của AntBuddy vào để Filum có thể gửi thông tin đến AntBuddy:

👍 Gợi ý

Bạn hãy liên hệ với AntBuddy để được hỗ trợ lấy thông tin API Key:

 1. Ấn Next để tiếp tục, đồng thời bỏ qua bước Historical data vì hiện tại AntBuddy chưa hỗ trợ lấy thông tin trong quá khứ.

 1. Chọn tích Điều khoản dịch vụ Marketplace của Filum:
 2. Ấn Create integration để hoàn tất việc cài đặt AntBuddy.

Cấu hình hành động AntBuddy

Sau khi hoàn thành cài đặt AntBuddy mini-app, bạn có thể chọn hành động AntBuddy theo các bước sau đây:

 1. Trong bước thiết lập tác vụ (Trigger & actions) của Luồng tự động, chọn Thêm tác vụ mới:

 1. Trong cửa sổ thiết lập hiện ra, chọn Create an AntBuddy ticket trong danh sách:

 1. Cấu hình các trường thông tin của Phiếu yêu cầu tạo sẽ được tạo bên AntBuddy:

  a. Tiêu đề (Subject): đặt tiêu đề cho Phiếu yêu cầu. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta đang đặt là [Khẩn] Có phản hồi xấu từ khách hàng:


b. Thiết lập mô tả (Description): cung cấp các thông tin tổng quát để xử lý phiếu yêu cầu. Filum sẽ tự động điền sẵn nội dung như trong hình, với việc chèn các trường thông tin động từ phản hồi của khách để người được giao việc nắm được thông tin và bối cảnh của sự vụ.

c. Email của nhân viên phụ trách (Assignee):

🚧 Lưu ý

Nội dung của mục này bắt buộc trùng khớp email của nhân viên trên hệ thống AntBuddy. Bạn hãy làm theo các bước sau đây để lấy thông tin email.

 • Bước 1: Trong menu chính của AntBuddy, chọn hình bánh răng (Settings) ở góc dưới bên trái.

 • Bước 2: Chọn Quản lý người dùng, nhóm và công ty.
 • Bước 3: Chọn Nhân viên.
 • Bước 4: Ấn chọn nhân viên được phân công xử lý phiếu yêu cầu trong danh sách nhân viên ở danh sách bên phải.
 • Bước 5: Sao chép địa chỉ email của nhân viên trong màn hình hồ sơ.

d. Chính sách SLA:

🚧 Lưu ý

Nội dung của mục này cũng yêu cầu bắt buộc trùng khớp với SLA đang có trên hệ thống AntBuddy. Bạn hãy làm theo các bước sau đây để lấy đúng thông tin.

 • Bước 1: Trong menu chính của AntBuddy, chọn hình bánh răng (Settings) ở góc dưới bên trái.
 • Bước 2: Chọn Phiếu sự vụ (Ticket) trong menu cấu hình.

 • Bước 3: Chọn **SLA Policies **.
 • Bước 4: Sao chép tên SLA bạn mong muốn gán cho phiếu yêu cầu sẽ được tạo tự động từ Filum. Trong ví dụ này chúng ta đang lấy Standard SLA.

e. Chọn Priority từ dropdown hiện ra. Trong ví dụ này chúng ta đang chọn Urgent.

4. Ấn Save để lưu lại các thiết lập.

Sau khi lưu và kích hoạt Luồng tự động với tác vụ tạo Phiếu yêu cầu sang AntBuddy, khi có phản hồi thỏa các điều kiện kích hoạt, phiếu yêu cầu mới sẽ được tạo bên hệ thống AntBuddy như hình minh họa dưới đây:

ant_ticket_created

Gợi ý:

Bạn cũng có thể đồng bộ hai chiều để lấy dữ liệu đã xử lý từ AntBuddy về Filum theo hướng dẫn này

Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay