Tổng quan về luồng tự động

Giới thiệu

Các luồng tự động là cách hiệu quả để tối ưu và tự động hóa công việc dựa trên phản hồi và các tín hiệu lắng nghe được từ khách hàng. Các hành động và tác vụ mà Filum hỗ trợ tự động hóa bao gồm thông báo, tạo phiếu yêu cầu, cập nhật hồ sơ v.v giúp bạn và đội nhóm nắm được thông tin kịp thời, cũng như phối hợp làm việc hiệu quả và tối ưu hơn.

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn dễ dàng xem và hiểu báo cáo tổng quan về luồng tự động, số lượng các hành động và tác vụ đã được tự động hóa theo từng điểm chạm và chiến dịch; cũng như quản lý danh sách tất cả các luồng tự động. Điều này giúp bạn nắm bắt thông tin về các luồng tự động để quản lý, điều chỉnh và tối ưu công việc.


Danh sách các luồng tự động

Phần danh sách các luồng tự động giúp bạn xem và quản lý các luồng tự động đã tạo trên hệ thống:

Mỗi chiến dịch sẽ được hiển thị với các nhóm thông tin như sau:

Thông tin hiển thị Ý nghĩa
Tên Tên của luồng tự động.
Mô tả Mô tả về luồng tự động giúp bạn và đồng nghiệp dễ dàng hình dung về chức năng của nó.
Sửa lần cuối Thời gian chỉnh sửa lần cuối
Trạng thái

Hiển thị trạng thái của luồng tự động:

Đang hoạt động: đây là trạng thái luồng đã bật và hoạt động bình thường.

Không hoạt động: thể hiện luồng đã đừng hoạt động, không tự động được kích hoạt và tạo các tác vụ trong thiết lập.

Hành động

Khi được ấn vào sẽ hiển thị menu chứa các hành động bạn có thể thực hiện với một luồng tự động, bao gồm:

Đang hoạt động:

- Chỉnh sửa

- Vô hiệu hoá

- Xóa

Không hoạt động:

- Chỉnh sửa

- Kích hoạt

- Xóa

Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay