Chi tiết về chiến dịch khảo sát

Giới thiệu

Các chiến dịch khảo sát là cách hiệu quả để lắng nghe và hiểu khách hàng. Chiến dịch khảo sát của Filum giúp bạn tiếp cận khách hàng tại những điểm chạm, thời gian và kênh chính xác và phù hợp nhất.

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các tác vụ liên quan đến việc xem báo cáo tổng quan chiến dịch và cũng như danh sách các phản hồi.

Sau khi thu nhập dữ liệu khảo sát, bạn có thể xem tổng quan báo cáo của chiến dịch bằng cách

  1. Chọn mục "Lắng nghe chủ động".
  2. Nhấn trực tiếp vào tên chiến dịch.

Khi truy cập vào chiến dịch, bạn sẽ thấy tổng hợp dữ liệu tự động bằng bảng báo cáo tổng quan.

Báo cáo tổng quan

Thông tin cơ bản

Ở mục các thông tin cơ bản bao gồm:

  1. "Tên điểm chạm"
  2. Kết quả các chỉ số trải nghiệm có trong khảo sát
  3. Ngày được tạo
  4. Cập nhật gần nhất
  5. Kênh phân phối khảo sát
  6. Cách khảo sát được kích hoạt: ví dụ như trong ảnh là khảo sát sẽ được kích hoạt khi đơn hàng được đặt thành công

Tổng quan về báo cáo các chỉ số theo điểm chạm được tổng hợp chi tiết theo bên dưới:

Chỉ số trải nghiệm Thông tin hiển thị Loại biểu đồ
CSAT Điểm số CSAT Biểu đồ đo lường

Điểm CSAT theo từng loại Biểu đồ cột

Điểm CSAT theo thời than Biểu đồ đường
CES Điểm số CES Biểu đồ đo lường

Điểm CES theo từng loại Biểu đồ cột

Điểm CES theo thời than Biểu đồ đường
NPS Điểm số NPS Biểu đồ đo lường

Điểm NPS theo từng loại Biểu đồ cột

Điểm NPS theo thời than Biểu đồ đường

Chỉ số trải nghiệm


Báo cáo các các chỉ số trải nghiệm CSAT, CES, và NPS được đo lường trong khảo sát.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chỉ số trải nghiệm được Filum hỗ trợ tại đây.


Số phản hồi theo nhóm

NPS: chia điểm theo từng loại câu trả lời

CES: chia theo cấp độ nỗ lực bỏ ra "nỗ lực thấp", "nỗ lực trung bình", "nỗ lực nhiều"

CSAT: chia theo nhóm "Hài lòng", "Trung lập", "Không hài lòng"


Chỉ số trải nghiệm theo thời gian

Chỉ số NPS: Biểu đồ đường thể hiện sự thay đổi của chỉ số NPS theo thời gian.

Chỉ số CES: Biểu đồ đường thể hiện sự thay đổi của chỉ số CES theo thời gian.

Chỉ số CSAT: Biểu đồ đường thể hiện sự thay đổi của chỉ số CSAT theo thời gian.

Danh sách các phản hồi

Các phản hồi theo từng lựa chọn trong các câu hỏi, được tách riêng và thể hiện trong báo cáo tổng quan như bên dưới.

Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay