Survey link

Giới thiệu

Kênh gửi khảo sát qua Survey link là một kênh phân phối giúp doanh nghiệp thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng bất kỳ lúc nào thông qua việc tạo Link (đường dẫn web) hoặc QR Code. Khách hàng có thể dễ dàng truy cập và hoàn thành khảo sát thông qua link được cung cấp, mang lại sự tiện lợi và linh hoạt cho cả hai bên. Điều này giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin phản hồi một cách nhanh chóng và đáng tin cậy, từ đó cải thiện trải nghiệm của khách hàng một cách hiệu quả.


Tạo mới kênh gửi khảo sát Survey link

Để tạo mới một kênh gửi khảo sát qua Survey Link, bạn hãy làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Trong màn hình tạo khảo sát mới hoặc chỉnh sửa một chiến dịch, chọn thẻ Phân phối khảo sát.

📘 Ghi chú

Để tạo kênh gửi khảo sát Survey link trong bước này, bạn cần tạo sẵn một chiến dịch khảo sát trước đó. Vui lòng xem thêm về tạo và cấu hình khảo sát mới tại đây.

Bước 2: Ấn nút Survey link để thêm kênh phân phối khảo sát mới.

Bước 3: Ấn nút Tạo đường dẫn mới.

Bước 4: Ấn vào mục Survey link, Kênh đã sẵn sàng sử dụng.

Bước 5: Ấn Kích hoạt.Bước 6: Chọn mục Tôi đã xem xét thông tin ở trên và sẵn sàng để chạy chiến dịch ngay lập tức.

Bước 7: Ấn Chạy chiến dịch.

Bước 8: Ấn Đi đến chi tiết chiến dịch.

📘 Ghi chú

Bạn có thể chọn Thiết lập luồng tự động tại đây. Tìm hiểu thêm về Luồng tự động. 

Bước 9: Trong màn hình tạo khảo sát mới hoặc chỉnh sửa một chiến dịch, chọn thẻ Phân phối khảo sát.

Bước 10: Ấn vào mục Survey link, Kênh đã sẵn sàng sử dụng.

Bước 11: Ấn Sao chép Đường dẫn khảo sát và dán vào vị trí bạn mong muốn.

Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay