Quản lý về phiếu yêu cầu

Giới thiệu

Phiếu yêu cầu là một phần quan trọng trong quá trình quản lý công việc và tương tác với khách hàng. Filum cung cấp các tính năng tạo phiếu yêu cầu để giúp bạn quản lý và xử lý các vấn đề hiệu quả giúp bạn và đội nhóm nắm được thông tin kịp thời, cũng như phối hợp làm việc hiệu quả và tối ưu hơn.

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn dễ dàng xem và hiểu báo cáo tổng quan về phiếu yêu cầu, cũng như quản lý danh sách tất cả các phiếu yêu cầu. Điều này giúp bạn nắm bắt thông tin về các phiếu yêu cầu để quản lý, điều chỉnh và tối ưu công việc.


Tạo phiếu yêu cầu mới (tạo thủ công hoặc tự động)

Tạo thủ công

Để tạo mới một phiếu yêu cầu mới trên nền tảng Filum, bạn hãy làm theo các bước hướng dẫn sau đây:

Có 2 cách để tạo một phiếu yêu cầu mới trên nền tảng Filum:

Cách 1: Tạo phiếu yêu cầu từ danh sách Phiếu yêu cầu

Cách 2: Tạo phiếu yêu cầu từ Phản hồi và đánh giá


Tạo phiếu yêu cầu:

  1. Đặt tên tiêu đề của Phiếu yêu cầu:

  1. Viết mô tả cho phiếu yêu cầu. Các thông tin này giúp bạn và đồng nghiệp dễ dàng hiểu mục đích của phiếu yêu cầu nếu xem và chỉnh sửa trong tương lai:

  1. Khi tạo mới, Phiếu yêu cầu mặc định ở trạng thái "Mở". Chọn trạng thái khác tuỳ thuộc vào tính chất bạn cần:

  1. Khi tạo mới, Phiếu yêu cầu mặc định ở mức độ ưu tiên "Thấp" . Chọn mức độ khác tuỳ thuộc vào tính chất bạn cần:

  1. Chọn thông tin khách hàng gắn với Phiếu yêu cầu, hoặc thêm Khách hàng mới bằng cách nhập họ tên và địa chỉ email hoặc số điện thoại:

  1. Chọn Nhân sự được phân công cho Phiếu yêu cầu:

  1. Chọn Hạn chót xử lí cho Phiếu yêu cầu:

Tạo tự động từ Luồng tự động

📘 Ghi chú

Bạn có thể tạo Phiếu yêu cầu, được tạo tự động từ Luồng tự động.

Vui lòng xem thêm tại đây.

Chỉnh sửa phiếu yêu cầu

Có 2 cách để bắt đầu chỉnh sửa một phiếu yêu cầu trên nền tảng Filum:

Cách 1: Từ danh sách tất cả phiếu yêu cầu:

  1. Nhấp vào nút Hành động dạng dấu ba chấm của phiếu yêu cầu bạn muốn sửa đổi
  2. Chọn Chỉnh sửa phiếu yêu cầu

Cách 2: Từ màn hình chi tiết của phiếu yêu cầu đó:

Trong màn hình chi tiết của một phiếu yêu cầu, chọn Cập nhật trạng thái sau khi xử lý xong phiếu yêu cầu hoặc chọn Chỉnh sửa để cập nhật các thông tin phiếu.


Bạn có thể chỉnh sửa toàn bộ thông tin Phiếu yêu cầu, ngoại trừ thông tin về Khách hàng gắn với Phiếu yêu cầu. Chọn Lưu để cập nhật thay đổi của phiếu.

Nội dung bài viết có hữu ích với bạn không? Cảm ơn bạn đã phản hồi There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Vẫn cần Filum hỗ trợ? Trò chuyện ngay Trò chuyện ngay